دانشکده حفاظت آثار فرهنگی - دکتر محمد علی کی نژاد

نام استاد دکتر محمد علی کی نژاد
درجه علمی استاد
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی مهندسی محیط زیست
محل تحصیل دانشگاه پييرماري کوري(پاريسVI)
تلفن 352972012
تاریخ بروزرسانی 1395/11/19
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


پیام ریاست محترم دانشگاه در شروع به کار دانشگاه
هنر اسلامی بر اساس بينشی برگرفته از "توحيد" در مظاهر گوناگون هنرهای صناعی - مستظرفه- معماری و.... نقشی از مرتبه واحديت که در حقيقت محمدی (ص) تجلی می کند را به منصه ظهور می رساند. هنرمند مسلمان به مدد شهود عقلانی از ورای حجابهای صور خيالی، حقايق تمثيل يافته را درمرحله بازبينی ديدار به شکل رمزی و به صورتی تجريد يافته در مظاهر گوناگون هنرهای اسلامی عرضه می دارد. شهادت هنرمند مسلمان بر بيکرانگی دريای ذات الهی، نفی هر نوع اظهار فرديت درعالم کثرت را در پی خواهد داشت. هنرمند مسلمان برای ظهور زيبايی که از روح  او نشأت می گيرد با تمسک به قرآن و ولايت تناسبات حقيقی برگرفته از عالم علوی را به عالم امکان به ارمغان آورده و از اين راه الگويی حقيقی از زيبايی را به معرض نمايش می گذارد. دانشگاه هنر اسلامی با عنايت به امکان ايجاد فضائی در جهت شکوفائی زمينه های رشد جوانان مسلمان در سال مزين به نام امام علی(ع) و با ياری نهادهای مردمی و دولتی، بنياد نهاده شد. با اين اميد که انشاءالله با فراهم کردن فضائی اسلامی بتوان با هنرمندی دانشجویان در آموزش عالی دين خود را در کشور اسلامی ادا نماید. دانشگاه هنر اسلامی ،توسط اين پايگاه اطلاع رسانی درصدد است تا با اساتيد حوزه و دانشگاه ،هنرمندان و پژوهشگران هنر، پيوندی دو سويه بر قرار سازد و پيشاپيش دست همياری تمام صاحب نظران عرصه هنر اسلامی ، به خصوص متفکرين هنر اسلامی را صميمانه می فشارد.

سوابق تحصیلی


وضعيت تحصيلي
 
زمان اخذ مدرک نام دانشگاه و يا موسسه اخذ مدرک رشته تخصصي درجه مدرک تحصيلي
1354 دانشگاه پييرماري کوري(پاريسVI) مهندسي محيط زيست دکتري تخصصي (PhD)
1353 دانشگاه پاريس VII انرژي و آلودگي کارشناسي ارشد(M.S)
1352 دانشگاه پييرماري کوري(پاريسVI) هواشناسي ديناميک کارشناسي ارشد(M.S)
1351 دانشگاه تبريز مهندسي محيط زيست کارشناسي(.Eng)
 
 
عناوين پايان نامه های كارشناسي ارشد:
1-رابطه  کوچه هاي ابري و شيب عمودي باد
2 -فيزيک ذرات گردوغبار آلوده کننده هاي هوا
عنوان رساله دکتري : مطالعه هدر رفت( پرت) انرژي درتلاطم هوادر محيط شهري از سطح زمين تا ارتفاع صدمتر

 
 
 
 
 
 
 
تاريخ اخذ رتبه رتبه علمي نام دانشگاه و يا موسسه محل خدمت مدرک به هنگام اخذ رتبه دکتري/کارشناسي ارشد
تا از استاد دانشيار استاديار Professor مربي
اكنون 1384 *       دانشگاه صنعتي سهند دکتري تخصصي       (PhD)
1384 13 57   *     دانشگاه تبريز دکتري تخصصي     ( PhD)
1357 1355     *   دانشگاه بوعلي سينا دکتري تخصصي    ( PhD)
1355 1354       * دانشگاه پاريسVII دکتري تخصصي      (

سوابق تدریس


تجارب تدريس در داخل و خارج از کشور:
عنوان درس کارشناسي ارشد دكتري نام دانشگاه و يا موسسه محل تدريس
ارزيابي زيست محيطي پروژه هاي شهري   *   دانشکده معماري و شهر سازي
(مهندسی معماری)
 
هيدرولوژي مهندسي پيشرفته   * * دانشكده فني( مهندسي آب)
هيدرولوژي مهندسي *     دانشكده فني(مهندسي عمران)
تنظيم شرايط محيطي *     دانشكده معماري و شهر سازي
آلودگي هوا *   * دانشكده فني (مهندسي آب و مكانيك)
روش تحقيق مهندسي * *   دانشكده طراحي صنعتي ودانشکده معماری و شهر سازی
پروژه محيط زيست *     دانشکده طراحي صنعتي
مهندسي محيط زيست *     دانشكده فني( مهندسي آب)
هواشناسي *     دانشكده فني( مهندسي آب)
آلودگي هوا *     دانشگاه بو علي سينا همدان
ديناميك اتمسفر *     دانشگاه پييرماري کوري(پاريس (VI
آلودگي هوا *     دانشگاه پاريسVII
 

زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


سایر


ميزان تسلط بر زبان

زبان
 
درجه تسلط
مکالمه خواندن نوشتن
ضعيف متوسط خوب مسلط ضعيف متوسط خوب مسلط ضعيف متوسط خوب مسلط
فارسي       *       *       *
آذري       *       *       *
انگليسي   *         *     *    
فرانسه     *         *     *  
 

عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


همکاری با تحریریه مجلات علمی


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.