برنامه آموزشی


رشته آموزشی - پژوهشی مرمت آثار تاریخی  مقطع کارشناسی
 
برنامه هفتگی کارشناسی مرمت آثار تاریخی نیمسال اول 1401 (برادران)
برنامه هفتگی کارشناسی مرمت آثار تاریخی نیمسال اول 1401 (خواهران)
برنامه امتحانات کارشناسی مرمت آثار تاریخی نیمسال اول 1401

 

  


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.