پروژه های پژوهشی

پروژه پیش از تاریخ لیلان

 
 
پروژه اسلامی ربع رشیدی و منظر ایلخانی ترکمان تبریز
  
 
طرح های پژوهشی خاتمه یافته و فعال اعضای هیئت علمی دانشکده حفاظت آثار فرهنگی(لینک) 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.