دانشکده حفاظت آثار فرهنگی - بهرام آجورلو

نام استاد بهرام آجورلو
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی باستان شناسی
محل تحصیل دانشگاه تهران
تلفن 04135297170
تاریخ بروزرسانی 1395/09/04
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


بهرام آجورلو: دانشیار دانشکدۀ هنرهای کاربردی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
عضو هیات علمی تمام وقت، از سال 1388 تاکنون

سابقه بیش از 20 فصل کاوش بین المللی
سرپرست و مدیر هیئت های کاوش خداآفرین و ارگ علیشاه و ربع رشیدی
مشاور سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
کارشناس قوه قضاییه در امور میراث فرهنگی
عضو تحریریه سه فصلنامه علمی پژوهشی
مترجم چهار کتاب
تألیف بیش از 20 مقاله در فصلنامه های دانشگاهی

آدرس پستی: تبریز، خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی گنجوی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنرهای کاربردی، کد پستی:5164736931

سوابق تحصیلی


 1. دکترای تخصصي باستان‌شناسی گرایش پیش از تاریخ از دانشگاه تهران: 1386
 2. كارشناسي ارشد باستان‌شناسی گرایش اسلامی از دانشگاه تهران: 1380
 3. كارشناسي باستان‌شناسی از دانشگاه تهران: 1377

سوابق تدریس


 1. راهنمایی پایان­نامه­ها در سطح کارشناسی ارشد باستان­سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 2. تدریس باستان­شناسی و باستان­شناسی تحلیلی در سطح کارشناسی ارشد باستان­سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 3. تدریس باستان­شناسی و تاریخ هنر در سطح کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 4. تدریس در سطح کارشناسی مدیریت گردشگری دانشگاه تبریز

زمینه های پژوهشی


 1. مجری اصلی طرح فناوری سفالگری باستانی آذربایجان، دانشگاه هنر اسلامی تبریز:1391
 2. مدير طرح كاوش محوطۀ پيش از تاريخي تپه بوينو، سد قيز قلعه سي، ناحيۀ خداآفرين، هيئت باستان‌شناسي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري: 1387
 3. همكار اصلي در طرح پژوهشي بررسی فرایند نوسنگی شدن آذربایجان، مؤسسۀ باستان­شناسی دانشگاه تهران: 1386
 4. همكار اصلي در طرح پژوهشي بازشناسي صفۀ فرهاد تراش بيستون، دانشكدۀ هنرهاي زيباي دانشگاه تهران: 1382
 5. همكار اصلي در طرح پژوهشي بازشناسي ارك عليشاه تبريز، دانشكدۀ هنرهاي زيباي دانشگاه تهران: 1380

خلاصه مقالات


 1. آجورلو، بهرام و همکاران (1394) آنالیز ایزوتوپ­های پایدار استرانسیوم و عناصر کمیاب Sr & Br اسکلت­های گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز. فصلنامۀ مطالعات باستان­شناسی دانشگاه تهران 7 (2).
 2. آجورلو، بهرام (1393) رهیافتی تاریخی به شهرسازی و مجموعه­های معماری تبریز عهد ایلخانی، فصلنامۀ تاریخ­نامۀ ایران بعد از اسلام گروه تاریخ دانشگاه تبریز، شمارۀ 8.
 3. آجورلو، بهرام و نامی­گرمی، پریسا (1393) شناسایی بافت- بستر اصلی کاشی نگاره­های گرمابۀ تاریخی نوبر تبریز، فصلنامۀ باغ نظر 11 (4).
 4. آجورلو، بهرام و اصغرزاده چرندابی، ضحی (1392) بررسی منشاء و اصالت پیش از اسلامی نقشمایۀ بهرام و آزاده در آثار هنری ایران سده های چهارم تا هشتم هجری قمری، دو فصلنامۀ پژوهش­های ایران شناسی دانشگاه تهران 3 (2).
 5. آجورلو، بهرام و نعمتی بابایلو، علی (1392) حذف هویت قاجاری ارک علیشاه تبریز با مرمت به شیوۀ پاکسازی سبکی، فصلنامۀ باغ نظر 10 (4).
 6. آجورلو، بهرام و سعید، اسماء (1392) بررسی منشاء نقشمایۀ عقرب- انسان در هنر عصر مفرغ فلات ایران، دو فصلنامۀ پژوهش­های ایران شناسی دانشگاه تهران 3 (1).
 7. آجورلو، بهرام (1391) اقلیم دیرین فلات ایران در عصر نوسنگی، دو فصلنامۀ پژوهش­های ایران شناسی دانشگاه تهران 2 (1).
 8. آجورلو، بهرام و عسکرپور، وحید (1391) سنت سفالگری ناحیۀ خداآفرین و نظریۀ پویایی فرهنگی عصر آهن، فصلنامۀ مطالعات باستان­شناسی دانشگاه تهران، دورۀ 4، شمارۀ 2، شمارۀ پیاپی 6.
 9. آجورلو، بهرام (1390) درآمدی بر باستان­شناسی و سیاست، فصلنامۀ مطالعات باستان­شناسی دانشگاه تهران، پیاپی 3.
 10. آجورلو، بهرام (1389) درآمدی بر سبک معماری آذربایجان، فصلنامۀ باغ نظر 7 (2).
 11. آجورلو، بهرام (1388) شيوۀ معماري شيروان، فصلنامۀ باغ نظر 6 (2).
 12. آجورلو، بهرام و منصوری، سید امیر (1387) بازشناسی صفۀ فرهاد تراش بيستون، فصلنامۀ باغ نظر 5 (4).
 13. آجورلو، بهرام و طلایی، حسن (1387) درآمدی بر بازنگری عصر نوسنگی در آذربایجان، فصلنامۀ علمی و پژوهشی گروه باستان‌شناسی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دورۀ 59، شمارۀ 4-185.
 14. آجورلو، بهرام و منصوری، سید امیر (1382) بازشناسی ارک علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن، فصلنامۀ  هنرهای زیبا دانشگاه تهران، شمارۀ پیاپی 16.
 15. آجورلو، بهرام و ایروانی قدیم، فرشید (1386) صنعت و هنر مغفرسازی اورارتویی، فصلنامۀ پیام باستان‌شناس دانشگاه آزاد اسلامي 4 (7). 
 16. آجورلو، بهرام (1383) بررسی هنر کورا- ارس، فصلنامۀ پیام باستان‌شناس دانشگاه آزاد اسلامي 1 (2). 
مقالات نمایۀ علمی - ترویجی
 1. آجورلو، بهرام (1390) مروری بر شکارگاههای ساسانی غرب ایران، فصلنامۀ منظر، شمارۀ پیاپی 14.
 2. آجورلو، بهرام و ولايتي، رحیم (1388) درآمدي بر محوطۀ باستاني حصار تپه (داسكيليون ؟)، فصلنامۀ اثر، شمارۀ پیاپی 44.
یک فصل از کتاب
 1. آجورلو، بهرام (1394) بازنگری نظریۀ تأثیر گسترش فرهنگ یانیق بر دگرگونی­های فرهنگی و اجتماعی شمال مرکزی فلات ایران در پایان دورۀ مس و سنگی، مجموعۀ مقالات جشن­نامۀ دکتر صادق ملک شهمیرزادی از مجموعۀ مفاخر میراث فرهنگی ایران، ویرایش مرتضی حصاری، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه هنر اصفهان: 121-112.
 2. آجورلو، بهرام و همکاران (1393) منشاءیابی ابسیدین­های ناحیۀ خداآفرین آذربایجان به روش PIXE، مجموعۀ مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل­های علمی در باستان­سنجی و مرمت میراث فرهنگی، ویرایش مهدی رازانی و بهرام آجورلو، تبریز: انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
 3. آجورلو، بهرام (1391) دورۀ مفرغ جدید و سنت سفالگری ارومیه در هزارۀ دوم ق.م.،  مجموعۀ مقالات هم اندیشی ارومیه شهری ایرانی؛ شهر تاریخی و فرهنگی و مذهبی ارومیه (6 آبان 1391 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران)، ویرایش علی مصیب زاده و جواد شریف نژاد، ارومیه: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و استانداری آذربایجان: 12-1.
 4. آجورلو، بهرام (1391) باستان­شناسی اجتماعی و علوم اجتماعی: مقایسه و بررسی روش­شناسی مطالعاتی، پژوهش­هایی دربارۀ تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران، ویرایش شهرام زارع، تهران: مؤسسۀ فرهنگی خجند و انتشارات بصیرت: 24-17.
 5. آجورلو، بهرام و فاضلی نشلی، حسن (1385) تپۀ اسماعیل آباد، باستان‌شناسی دشت قزوین از هزارۀ ششم تا هزارۀ اول ق.م، به كوشش حسن فاضلي نشلي، انتشارات دانشگاه تهران.
 6. آجورلو، بهرام و فاضلی نشلی، حسن (1384) درآمدی بر بسط فرهنگ کورا – ارس در اواخر هزارۀ چهارم ق.م. در دشت قزوین، مجموعۀ مقالات همايش بین‌المللی باستان‌شناسی ایران: حوزۀ شمال غرب، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور.
 7. آجورلو، بهرام (1383) تعامل باستان‌شناسی و سیاست در ایران: نگاهی به مکاتب نظری و ملی­گرایی در باستان‌شناسی ایران در سدۀ بیستم، مجموعۀ مقالات دومين همايش ملی ایران‌شناسی، تهران: بنیاد ایران شناسی.
 8. آجورلو، بهرام (1382) باستان‌شناسي و تاريخ‌نگاري: پرسش­ها، چالش­ها و برهم كنش­ها، مجموعۀ مقالات دومين همايش باستان‌شناسان جوان، سازمان جهاد دانشگاهي واحد دانشگاه تهران.
 9. آجورلو، بهرام (1379) انسان‌شناسي و ديرين انسان‌شناسي، باستان‌شناسي نظري، به كوشش شهرام زارع، سازمان جهاد دانشگاهي واحد دانشگاه تهران.
 
 1. AJORLOO, Bahram (2016) The early pottery Neolithic tradition of the Salmas plain in Azerbaijan, NW Iranian plateau, The Neolithic of the Iranian Plateau, in M. Mashkour et al. (eds.), Berlin: Exoriente.
 2. AJORLOO, Bahram (2015) On the idea of Sassanid hunting pavilions, Journal of Art & Civilization of the Orient 3 (8): 21-6.
 3. AJORLOO, Bahram & Takavar, Haniyeh (2014) On the origin and meaning of the tree of life in the art of Iranian Bronze Age, International Research Journal of  Applied and Basic Sciences 8 (1): 130-4.
 4. AJORLOO, Bahram (2013) The early Neolithic period in the Lake Urmia region: A prospect of Neolithization & impression of the Zagros traditions, Journal of Art & Civilization of the Orient 1 (1): 31-40.
 5. AJORLOO, Bahram (2013) The survey of socio- cultural influence of the Kura- Araxes culture (II) on the Iranian central plateau, Proceedings of the International Symposium titled as Naxçivan: the First Urbanization & the Salt Mining in Duzdağ [Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ] (27th-28th June 2012), in I. M. Haciyev et al. (eds), Baku: Azerbaijan National Academy of Sciences, pp. 177-186.
 6. AJORLOO, Bahram (2012) Beyond Naxçivan: the Kura- Araxes art of pottery & the Great road of Khorasan, Proceedings of the International Symposium titled as Naxçivan as the 1st Human Settlement & Urban Dwelling [Naxçivan Ilk Yaşayiş və Şəhərsalma Yeri Kimi] (20th-24th June 2011), in I. M. Haciyev et al. (eds), Baku: Azerbaijan National Academy of Sciences, pp. 262-270.
 7. AJORLOO, Bahram (2011) The Islamic Archaeology in Iran: An Approach to the Study of Cultural- Social Interactions in the Islamic Era, Proceedings of the 1th International Congress on Islamic Archaeology (8th- 10th April 2005), in H. Eren (ed.) Istanbul: IRCICA, pp. 191-200.
 8. AJORLOO, Bahram (2009) Iranian Azerbaijan through the Post- Urartian Era, Azerbaijani Archaeology & Ethnography 6 (2): 43-56.
 9. AJORLOO, Bahram (2008) the Neolithization Process in Azerbaijan: An Introduction to Review, Proceedings of the 5th ICAANE (5- 8 April 2006), in Ma Córdoba, Joaquín et al. (eds.) Vol. I, Madrid: UAM Ediciones, pp. 107-25.
 10. AJORLOO, Bahram (2008) the Persian Empire, Archaeologica: the World's Most Significant Sites & Cultural Treasures, in A. Cremin (ed.) London: Frances Lincoln Publishers Ltd., pp. 224-231.
 11. AJORLOO, Bahram & Mansouri, S. A. (2006) Architecture of Azerbaijan in Ilkhanid Era, the Case Study: A New Archaeological Research on the Ark of Alishah in Tabriz, Proceedings of the 5th Conference of Societas Iranologica Europaea (Ravenna, 6-11 Oct. 2003), Vol. 2, Classical & Contemporary Iranian Studies, in A. Panaino & R. Zipoli (eds.) Milano: MIMESIS, pp. 3-13.
 12. AJORLOO, Bahram & Ghadim, F. I. (2005) 20-inci Yüzyıl’da İran Arkeolojisindeki Değişiklikler Üzerine Yeni Gözlemler, Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung, Department of Archaeology, University of Istanbul 18: 183-206.

كتاب هاي ترجمه شده به زبان فارسي

 1. راجر ماتیوز (1393) پیش از تاریخ دیرین  بین­النهرین: از دورۀ پارینه سنگی دیرین تا دورۀ فرهنگی حلف، ترجمۀ بهرام آجورلو، تبریز: انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 2. راجر ماتیوز (1391) باستان­شناسی بین­النهرین: نظریات و رهیافت­ها، ترجمۀ بهرام آجورلو، تبریز: انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 3. ولي سوين (1388) راهنماي روش كاوش باستان‌شناختي، ترجمۀ بهرام آجورلو، تهران: انتشارات سيماي دانش
 4. محمد قلي مجد (1386) آمريكا و ايلغار آثار باستاني ايران، ترجمۀ بهرام آجورلو، تهران: كارنگ نشر پويا

تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


 1. عضو انجمن انسان‌شناسي ايران، از 1387
 2. عضو پیوستۀ گروه علوم و هنر پژوهشكدۀ هنر، معماري و شهرسازي نظر، از 1381

برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


سوابق مدیریتی

 1. مدیر حوزۀ پژوهش و فناوری دانشگاه هنر اسلامی تبریز: 1395 - 1390
 2. مدیر مرکز تحقیقات مرمت بناها و بافت­های تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، از 1390
 3. مدیر مسئول انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز، از 1392
 4. مدیر کتابخانۀ مرکزی دانشگاه هنر اسلامی تبریز: 1395 - 1390
 5. معاون مدیر امور مالی و اداری دانشگاه هنر اسلامی تبریز: 1390 - 1389
 6. مدیر گروه باستان­شناسی مجمع عالی نخبگان ایران: 1389 - 1387
سوابق مستشاری و اجرایی
 1. مشاور مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری آذربایجان­شرقی، از 1392
 2. عضو شورای عالی مرکز پژوهش­های شورای اسلامی کلان­شهر تبریز : 1392 – 1390
 3. كارشناس رسمي قوۀ قضاييۀ جمهوري اسلامي در گرايش باستان‌شناسي و ميراث فرهنگي، از 1386

سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


همکاری با تحریریه مجلات علمی


 1. عضو هيئت تحريريۀ فصلنامۀ علمی و ترویجی منظر، از 1388
 2. عضو هيئت تحريريۀ فصلنامۀ علمی و ترویجی هنر و تمدن شرق، از 1390
 3. جانشین سردبیر فصلنامۀ بررسی­های نوین تاریخی، از 1393
 4. سردبير فصلنامۀ بررسی­های نوین تاریخی: 1385 – 1383
 5. مدير داخلي فصلنامۀ علمي- پژوهشي باغ نظر: 1383- 1382
 6. عضو هيئت مؤلفين و ويراستاران دانشنامۀ دانش‌گستر: 1388- 1383

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.