دانشکده حفاظت آثار فرهنگی - یداله حیدری باباکمال

نام استاد یداله حیدری باباکمال
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی باستان شناسی
محل تحصیل دانشگاه بوعلی سینا
تلفن
تاریخ بروزرسانی 1401/08/04
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


دکترای باستان شناسی دوره اسلامی
عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه هنر اسلامی تبریز از سال 1399 
 
علاقه مندی ها و محورهای پژوهش 
 باستان شناسی دوره اسلامی
فعالیتهای میدانی باستان شناسی
هنر و باستان شناسی قرون متاخر دوره اسلامی با تاکید بر دوره قاجار


 

سوابق تحصیلی


سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


ـ باستان شناسی و هنر دوران اسلامی
ـ باستان شناسی دوران متأخر اسلامی (صفوی ـ قاجار)
ـ مطالعات میدانی باستان شناسی دوران اسلامی 

خلاصه مقالات


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


همکاری با تحریریه مجلات علمی


مجله پژوهش های باستان شناسی  ایران
مجله باستان شناسی پارسه
مجله پژوهش های معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت 
مجله مرمت و معماری ایران دانشگاه هنر اصفهان

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.