دانشکده حفاظت آثار فرهنگی - علیرضا کوچکزایی

نام استاد علیرضا کوچکزایی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی
محل تحصیل دانشگاه هنر اصفهان
تلفن
تاریخ بروزرسانی 1401/08/04
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


 • دکتری تخصصی: مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده حفاظت و مرمت (مهر 1392- آذر 1397)
  • عنوان رساله دکتری: درمان تخریب اسیدی در چرم‌های تاریخیِ دباغی‌شده با تانن‌های متراکم با استفاده از عوامل تثبیت کلاژن، آنتی‌اکسیدان‌ها و ربایندۀ اسید
  •  اساتید راهنما: دکتر حسین احمدی؛ پروفسور شادپور ملک‌پور
 
 • کارشناسی ارشد: مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده حفاظت و مرمت (مهر 1390- شهریور 1392)
  • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه ساختاری آثار چرمی و بررسی روش­ های مناسب نرم سازی و درمان آن­ها (نمونه­ موردی: مشک چرمی منسوب به دوره­ سلجوقی)
 
 • کارشناسی: مرمت آثار تاریخی، دانشگاه زابل، دانشکده هنر و معماری (بهمن 1386 - شهریور 1390)
  • عنوان پایان نامه کارشناسی: حفاظت و مرمت دو لنگه كفش چرمي مكشوفه از قلعه كوه قاین، متعلق به ميراث فرهنگي بيرجند

سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


 • روش های طیف سنجی در مطالعه آثار تاریخی
 • تخریب اسیدی و پوسیدگی قرمز در چرم­ های تاریخی
 • شدت و مکانیسم تخریب مواد آلی تاریخی تحت تأثیر عوامل محیطی، بیولوژیک و...
 • مطالعۀ ساختاری و حفاظت و درمان آثار چرمی تاریخی، کاغذ و...
 • تأثیر مواد حفاظتی بر ویژگی­های ساختاری و بصری آثار تاریخی با ساختار آلی
 • بررسی پلیمرها و سنجش کارایی آنها در حفاظت آثار
 • کاربرد عوامل ضد اکسایش در حفاظت آثار تاریخی

خلاصه مقالات


مقالات منتشر شده در نشریات

 
 • کوچکزایی، علیرضا؛ سعیدی مهرآباد، مهسا (1398)؛ ارزیابی تأثیر آهن بر فرایند تخریب ساختاری چرم کروم در شرایط مدفون، بر اساس شاخص‌های تخریب در طیف‌های FTIR؛ نشریه علمی-پژوهشی پژوهه باستان سنجی، سال پنجم، شماره 2: 
 • کوچکزایی، علیرضا؛ نعمتی بابایلو، علی؛ دانشپور، لیلا (1394)؛ شناسایی رنگدانه ­های مورد استفاده در تزئین کتیبه کاغذی خانه انصارین تبریز؛ نشریه علمی-پژوهشی علوم و فناوری رنگ. سال نهم، شماره 4: 306-297.
 • کوچکزایی، علیرضا؛ احمدی، حسین؛ محمدی آچاچلویی، محسن (1394)؛ ارزیابی تخریب چربی آزاد در چرم­ های تاریخی به روش ATR-FTIR (نمونه موردی: مشک چرمی منسوب به دوره سلجوقی)؛ دو فصلنامه علمی-پژوهشی مرمت و معماری ایران؛ سال پنجم، شماره 10: 35-46.                                                                  
 • ایرانی، حمیدرضا؛ زارعی، محمود؛ عالی، ابوالفضل؛ عسکرپور، وحید؛ کوچکزایی، علیرضا (1394)؛ بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان. دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهه باستان‌سنجی. سال اول، شماره 2: 26-15.
 • کوچکزایی، علیرضا؛ احمدی، حسین؛ محمدی آچاچلویی، محسن (1394)؛  ارزیابی پایداری حرارتی روغن سیلیکون و پلی ­اتیلن گلیکول به ­عنوان نرم کننده­ چرم ­های تاریخی. فصلنامه علمی-پژوهشی مواد پیشرفته و پوشش ­های نوین. سال چهارم، شماره 12: 848-841.                                                                        
 • کوچکزایی، علیرضا. محمدی آچاچلویی، محسن. فرهمند بروجنی، حمید (1393)؛ شناسایی کیفی نوع چربی مورد استفاده در ساخت یک مشک چرمی منسوب به دوره­ سلجوقی، به روش ATR-FTIR؛ دو فصلنامه علمی-پژوهشی مرمت و معماری ایران؛ سال چهارم، شماره 8: 60-47.                                                             
 • کوچکزایی، علیرضا؛ احمدی، حسین؛ محمدی آچاچلویی، محسن (1393)؛ شناسایی تانن­ های گیاهی در چرم­ های تاریخی به ­روش طیف­ سنجی ATR-FTIR و آزمون نقطه ­ای (مطالعه موردی یک مشک چرمی مکشوفه از قلعه کوه قاین)؛ دو فصلنامه هنرهای کاربردی (رویکرد علمی-پژوهشی)، 4: 51-58                                    
 • محمدی، محسن؛ کوچکزایی، علیرضا؛ قبادی، مهری (1393). ارزیابی پراکنش و تخریب بیولوژیکی ناشی از فعالیت قارچ سفالوسپوریوم در نسخ کاغذی مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک؛ دو فصلنامه علمی-پژوهشی مرمت و معماری ایران؛ سال چهارم، شماره 7: 52-41.                                                                             
 • کوچکزایی، علیرضا؛ احمدی، حسین؛ محمدی آچاچلویی، محسن(1392). فن­شناسی مشک چرمی منسوب به­ دوره سلجوقی و مکشوفه از قلعه کوه قاین بر اساس مطالعات آزمایشگاهی؛ دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات باستان­شناسی، دوره پنجم، شماره 2: 143-129.                                                                             
 • کوچکزایی، علیرضا؛ احمدی، حسین؛ محمدی، محسن(1392). شناسایی و تفکیک قارچ­ ها به روش ATR-FTIR در یک مجموعه آثار چرمی مربوط به عصر سلجوقی؛ فصلنامه علمی-پژوهشی زیست شناسی میکروارگانیسم ­ها، سال دوم، شماره 7: 68-53.                 
 • محمدی، محسن؛ کوچکزایی، علیرضا(1392). شناسایی قارچ ­های مخرب اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه­ی ملی ملک و تأثیرات ناشی از آن­ها؛ فصلنامه علمی-پژوهشی گنجینه اسناد؛ سال بیست و سه، شماره 4 (زمستان): 145-126                                                                                                            
 • کوچکزایی، علیرضا؛ احمدی، حسین؛ محمدی، محسن(1391). چرم سازی عصر سلجوقی در قهستان خراسان (شناسایی نوع پوست و عامل دباغی آثار چرمی مکشوفه از محوطه تاریخی قلعه کوه قاین)؛ نشریه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ؛ سال سوم، شماره 7: 65-53.                                                        
 • کوچکزایی، علیرضا(1391). بررسی تطبیقی نقوش چرم های قلعه­کوه قاین با نقش­مایه­ های سامانی، سلجوقی، ایلخانی و گلیم­های امروزین قاین؛ فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان؛ سال هفتم، شماره 1 (پیاپی 25): 110-77.    
                                                                                           
مقالات ارائه و منتشر شده در همایش های ملی و بین المللی
 • کوچکزایی، علیرضا. محمدی، محسن؛ مطالعه ساختاری و فنی خاتم کاری با استفاده از طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه: بررسی خاتم درب مسجد سید اصفهان؛ دوازدهمین همایش دو سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی- فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری، موزه ملی ایران، اسفند 1395.
 • کوچکزایی، علیرضا؛ احمدی، حسین؛ ملکپور؛ شادپور. مروری بر تأثیر مس و آهن در فرایندهای تخریب آثار چرمی تاریخی. پنجمین کنگره عناصر کمیاب ایران. 30 آذر الی 2 دیماه 1395. دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • Koochakzaei, Alireza; Mallakpour, Shadpour; Ahmadi, Hossein. A Review on Chemical stabilization methods of collagen. The 14th conference on Biophysical chemistry. 25– 27 October, 2016. University of Zabol.
 • Qobadi, Mehri; Mohammadi, Mohsen; Koochakzaei, Alireza. Preparation of accelerated aging cotton fabric samples for quality control test of materials in conservation. 2nd International Conference on Engineering and Applied Science. 21th July 2016. UAE Dubai.
 • کوچکزایی، علیرضا؛ استفاده از روش ­های آزمایشگاهی شیمی کلاسیک در بررسی آثار چرمی تاریخی. اولین همایش علمی بین المللی صنعت چرم ایران. 13 مرداد 1393. دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران.
 • کوچکزایی، علیرضا؛ احمدی، حسین؛ محمدی آچاچلویی، محسن؛ شناسایی رسوبات و شوره ­های سطحی ناشی از اسیدهای چرب در چرم ­های تاریخی به ­روش ATR-FTIR؛ نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، 16 الی 18 اردیبهشت 1393.
 • کوچکزایی، علیرضا. احمدی، حسین. محمدی، محسن؛ بررسی قارچ­ های آسیب­ رسان در یک مجموعه آثار چرمی مکشوفه از محوطه­ تاریخی قلعه کوه قاین و مربوط به عصر سلجوقی؛ همایش بین المللی باستان شناسان جوان؛ دانشگاه تهران؛ آبان 1392.
 • Koochakzaei, Alireza; Shirdavani, Mahshid. Isolation and identification of fungi from books and paper documents and their deteriorative effects in a private collection in Isfahan city. The First International Conference on Biodeterioration of Historical and Cultural Heritage. Tehran, Iran. May 2013
 • Mohammadi Achachluei, Mohsen; Koochakzaei, Alireza. Study of Distribution and decay of Aspergillus niger in manuscripts of Malek national library and museum by ATR-FTIR and SEM techniques. The First International Conference on Biodeterioration of Historical and Cultural Heritage. Tehran, Iran. May 2013
 • کوچکزایی، علیرضا. محمدی، محسن؛ بررسی و درمان یک نمونه کفش چرمی منحصر بفرد منسوب به دوره­ی سلجوقی، مکشوفه از محوطه­ی تاریخی "قلعه‌کوه" قاین؛ همایش ملی باستان‌شناسی ایران؛ دانشگاه بیرجند؛ 18 و 19 اردیبهشت 1392؛ (ارائه سخنرانی).

تشویق ها


 • برگزیده جایزه ملی وقف (جایزه علمی بنیاد فرهنگی البرز- سطح ملی)، 55مین سال همایش اعطاء جایزه بنیاد فرهنگی البرز؛ 1396
 • دانشجوی نمونه کشوری؛ بیست و پنجمین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری، نهاد ریاست جمهوری؛ 1395
 • دانشجوی نمونه دانشگاه هنر اصفهان؛ بیست و پنجمین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه کشوری (مرحله دانشگاهی)؛ 1395
 • پژوهشگر برتر دانشگاه هنر اصفهان؛ جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه هنر اصفهان؛ 1395
 • جوان برتر شهرستان نهبندان در حوزه علم و فناوری، اختراع و ابتکار؛ جشنواره حضرت علی اکبر (ع)؛ 1395
 • برگزیده اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر؛ بنیاد ملی نخبگان کشور؛ سال تحصیلی 96-1395
 • برگزیده اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر؛ بنیاد ملی نخبگان کشور؛ سال تحصیلی 97-1396
 • برگزیده به عنوان دانش آموخته برتر آموزشی-پژوهشی-نوآوری؛ بنیاد ملی نخبگان کشور؛ 1394
 • برگزیده جهت بهرهمندی از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی؛ بنیاد ملی نخبگان کشور؛ 1394
 • دانشجوي برتر دوره کارشناسی و فارغ ­التحصیل با رتبه یک در طی هفت نیمسال (دانشگاه زابل)
 • دانشجوی برتر دوره کارشناسی ارشد و فارغ ­التحصیل با رتبه یک در طی چهار نیمسال (دانشگاه هنر اصفهان)
 • دانشجوی برتر دوره دکتری و فارغ ­التحصیل با رتبه یک در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی (دانشگاه هنر اصفهان)
 • عضویت در دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه در مقطع کارشناسی (دانشگاه زابل)
 • عضویت در دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه هنر اصفهان)
 • عضویت در دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه در مقطع دکتری (دانشگاه هنر اصفهان)
 • تسهیلات تحصیل در مقاطع بالاتر برگزیدگان علمی، کارشناسی به کارشناسی ارشد سال 1390 (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • تسهیلات تحصیل در مقاطع بالاتر برگزیدگان علمی، کارشناسی ارشد به دکتری سال 1392 (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • تجلیل شده در همایش تجلیل از برترین‌های کنکور سراسری استان خراسان جنوبی، استانداری خراسان جنوبی، 1386

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


 •  

برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1399 تا کنون

سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


 • شورای بین‌المللی موزه‌ها (ICOM)
 • گروه حفاظت ایکوم ایران (ICOM-CC-IRAN)
 • سرپرست کارگروه حفاظت پوست و چرم، گروه حفاظت ایکوم ایران 

پروژه های تحقیقاتی


همکاری با تحریریه مجلات علمی


 • داور نشریه علمی-پژوهشی علوم و فناوری رنگ
 • داور نشریه علمی-پژوهشی مرمت و معماری ایران
 • داور نشریه علمی-پژوهشی پژوهه باستان سنجی
 • داور نشریه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
 • داور نشریه دانش حفاظت و مرمت
 • سردبیر و عضو هیات تحریریه نشریه دانش مرمت و میراث فرهنگی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.