تاریخ : پنجشنبه 21 بهمن 1400
کد 112

زمان حذف اضطراري (مختص يك درس نظري) و حذف ترم (مختص كليه دروس ترم )

زمان حذف اضطراري (مختص يك درس نظري) و حذف ترم (مختص كليه دروس ترم ) از تاريخ 1400/11/23 تا 1401/3/5 ميباشد و به درخواست هاي بعد از تاريخ فوق به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد. راهنماي حذف به پيوست آمده است
زمان حذف اضطراري (مختص يك درس نظري) و حذف ترم (مختص كليه دروس ترم ) از تاريخ 1400/11/23 تا 1401/3/5 ميباشد و به درخواست هاي بعد از تاريخ فوق به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

راهنماي حذف به پيوست آمده است


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.