تاریخ : يکشنبه 6 شهريور 1401
کد 134

ارتقا به مرتبه دانشیاری

جناب آقای دکتر مهدی کاظم پور عضو محترم هیات علمی دانشکده حفاظت آثار فرهنگی ارتقاء جناب عالی به مرتبه دانشیاری را صمیمانه به جناب عالی و جامعه علمی کشور تبریک عرض نموده و آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون برای جنابعالی را داریم. از طرف همکاران دانشکده حفاظت آثار فرهنگی
جناب آقای دکتر مهدی کاظم پور
عضو محترم هیات علمی دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

ارتقاء جناب عالی به مرتبه دانشیاری را صمیمانه به جناب عالی و جامعه علمی کشور تبریک عرض نموده و آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون برای جنابعالی را داریم.

از طرف همکاران دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.