تاریخ : پنجشنبه 17 شهريور 1401
کد 138

دفاع پروژه های نهایی کارشناسی

دفاع پروژه های نهایی کارشناسی، روز یکشنبه 20 شهریور 1401 طبق زمان بندی زیر در سالن الغدیر برگزار خواهد گردید

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.