تاریخ : سه شنبه 22 شهريور 1401
کد 140

به اطلاع دانشجوایان کارشناسی مرمت میرساند

به اطلاع دانشجوایان کارشناسی مرمت میرساند با توجه به مصوبات شورای محترم آموزشی دانشگاه امکان اخذ درس کار آموزی در ترم تابستان وجود دارد از این رو دانشجویان میتوانند دروس دیگر تخصصی و پایه را در طی ترم ۱ و ۲ اخذ نمایند و درس کار آموزی و برخی دروس عمومی را در ترم تابستانی اخذ کنند.
به اطلاع دانشجوایان کارشناسی مرمت میرساند
با توجه به مصوبات شورای محترم آموزشی دانشگاه امکان اخذ درس کار آموزی در ترم تابستان وجود دارد از  این رو دانشجویان میتوانند دروس دیگر تخصصی و پایه را در طی ترم ۱ و ۲ اخذ نمایند و درس کار آموزی  و برخی دروس عمومی را در ترم تابستانی اخذ کنند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.