تاریخ : پنجشنبه 24 شهريور 1401
کد 142

به اطلاع دانشجویان کارشناسی مرمت میرساند

به اطلاع دانشجویان کارشناسی مرمت میرساند، به‌علت عدم به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجویان برخی دروس، در صورتی که در موعد حذف و اضافه حد نصاب ۱۲ نفر برای ارائه دروس تکمیل نشود. دروس مذکور این ترم حذف شده و در ترم بعد ارائه می‌گردند. از این رو دانشجویان جایگزین‌های لازم برای تکمیل تعداد‌ واحد‌های خود را در نظر بگیرند . دروس مذکور عبارتند از:
📣📣📣به اطلاع دانشجویان کارشناسی مرمت میرساند، به‌علت عدم به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجویان برخی دروس، در صورتی که در موعد حذف و اضافه حد نصاب ۱۲ نفر برای ارائه دروس تکمیل نشود. دروس مذکور این ترم حذف شده و در ترم بعد ارائه می‌گردند.  از این رو دانشجویان جایگزین‌های لازم برای تکمیل تعداد‌ واحد‌های خود را در نظر بگیرند .                                                                       دروس مذکور عبارتند از:
هنر در تاریخ ۳    
 موزه داری ۲
قوانین و تشکیلات مرمت  
آفت شناسی
هنر در تمدن اسلامی ۲
شناخت مواد و مصالح ۱
شناخت مواد و مصالح ۲
 آسیب شناسی ۳
فن شناسی ۳  
 کارگاه ۳  
آزمایشگاه ۳
طرح تحقیقاتی ۲
 آزمایشگاه ۳
کارگاه ۵  
  آزمایشگاه ۵

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.