تاریخ : دوشنبه 9 آبان 1401
کد 154

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مرمت میرساند

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد مرمت میرساند درس آزمایشگاه مواد روز پنجشنبه 12 آبان ماه راس ساعت 9 برگزار خواهد شد.
....

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.