ارتباط با ما

 
آدرس پستی : تبریز، خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده حفاظت آثار فرهنگی
 
رئیس دانشکده : دکتر علی نعمتی بابای لو
تلفن : 04135297142
دور نگار : 04135419968
ایمیل : a.n.babaylou[at]tabriziau.ac.ir


معاون دانشکده : دکتر مهدی رازانی
تلفن : 04135297536
ایمیل : m.razani[at]tabriziau.ac.ir


مسئول دفتر دانشکده : احمد هاشمی
تلفن : 04135297140
دورنگار : 04135419968
ایمیل : FCMConservation[at]Tabriziau.ac.ir


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.