آمار دانشجویان و دانش آموختگان

دانشجویان در حال تحصیل در مقطع کارشناسی رشته مرمت آثارتاریخی

تعداد کل

در حال تحصیل

برادران

130

42

خواهران

88


 

دانشجویان در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد باستان سنجی

تعداد کل

در حال تحصیل

برادران

27

8

خواهران

19

 

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در رشته مرمت آثار تاریخی 

 

از سال 91 تا کنون

خواهران

41

برادران

48

تعدا کل 89

 

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته باستان سنجی

 

از سال 93 تا کنون

خواهران

8

برادران

8

تعدا کل 16

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.