دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 
 
ورودی مهر 91
نام دانشجو : یونسی، بهاره
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه :
عنوان پایان نامه ارشد :
تحلیل باستان ­سنجی الیاف و آهار مورد استفاده در 20 نمونه نسخه خطی مربوط به قرن دهم هجری جهت امکان ­سنجی تاریخ گذاری نمونه ­های مجهول
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام دانشجو: ناصر بخت، زهره
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-حفاظت و مرمت سنگ قبر مرمری موزه ی سنگ آذربایجان
 عنوان پایان نامه ارشد : باستان­ سنجی فناوری سفالگری دوره آهن I-II (پیش اورارتویی) در منطقه قره داغ آذربایجان­­؛ نمونه­ های مطالعاتی : ناحیه اوچ هاچا
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام دانشجو : محمدی امیری، سما
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه :
عنوان پایان نامه ارشد : مطالعه باستان ­سنجی لعاب سفالینه­ های گونه نقش کنده ؛ سبک آمل
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام دانشجو: کوشکی، داریوش
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-حفظ و مرمت حوض خانه صدقیانی تبریز
عنوان پایان نامه ارشد : باستان ­سنجی فناوری سفالگری عصر نوسنگی اهرنجان تپه و قره تپه
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : dariushkoshkei[at]yahoo.com
نام دانشجو : قدوسیان، طلحه
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه :
 عنوان پایان نامه ارشد :
فلز باستان­ نگاری تپه سگز آباد، دشت قزوین، تحلیل باستان ­سنجی فناوری فلز در فرآیند گذار از دوره مفرغ جدید به آهن قدیم (1200-2000 پ.م)
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : t.ghodusiean[at]gmail.com
نام دانشجو : سجادی جزی، آرزو سادات
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه :
عنوان پایان نامه ارشد :
تحلیل باستان­سنجی نمونه کفش چرمی متعلق به تپه اشرف اصفهان و بررسی فناوری ساخت آن
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام دانشجو : زند کریمی، هادی
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-مطالعه تاریخی -تطبیقی ، فن شناسی و آسیب شناسی دو نمونه نقشه قدیمی و ارائه طرح مرمتی
عنوان پایان نامه ارشد : مطالعه باستان­سنجی بقایای اسکلت­های انسان پیش از تاریخ با روش آنالیز ایزوتوپ­های پایدار
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :h.zandkhan[at]gmail.com 
نام دانشجو : ثناجو، امیر
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : آسیب‌شناسی، فن‌شناسی و حفاظت کاشی‌های هفت‌رنگ ایوان غربی مجموعه‌ی سیدحمزه‌ی تبریز
عنوان پایان نامه ارشد : روابط فرهنگی شمال غرب فلات ایران در عصر آهن؛ بر مبنای باستان­سنجی سفالینه­های یافته از تپه خرم آباد، منطقه اردبیل
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : info[at]sanajou.ir

 
 
ورودی مهر 92
نام دانشجو : یونسی، محسن
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-بررسی و مطالعه محراب گچ بری مسجد علی نوش آباد شهرستان آران و بیدگل و مرمت بخشی از آن
عنوان پایان نامه ارشد :
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : mohsen.yonesi447[at]gmail.com
نام دانشجو : نظریه، یاسر
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-حفاظت و مرمت بخشی از
کاشی‌های معرق سردرب مسجد جامع یزد
عنوان پایان نامه ارشد : شناسایی و تحلیل کانتکست آثار سرامیکی بر مبنای بقایای ناشی
از محیط دفن (بررسی موردی چند نمونه از سفالین­های خاکستری منسوب به عصر آهن)
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام دانشجو : محمدی سفیدخانی، رامین
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-حفظ، مرمت و بررسی یازده نمونه از ظروف مرمری یافت شده در کاوش های باستان شناسی و حفریات
قاچاق حوزه تمدنی هلیل رود :جیرفت
عنوان پایان نامه ارشد : منشأیابی مصنوعات مرمری حوزه فرهنگی هلیل رود
حوزه فعالیت: اقدامات حفاظت و مرمت در کاوش های باستان شناسی، منشایابی مواد معدنی
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : ramin.mohamadi[at]rocketmail.com
نام دانشجو : بیستون علیزاده
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-حفاظت و مرمت سه نمونه سفالینه منقوش لعاب دار مربوط به قرن سوم -چهارم هجری از نیشابور متعلق به موزه ارومیه
عنوان پایان نامه ارشد : هم­سنجی سالیابی نسبی آزمون FUN با سالیابی مطلق کربن 14 در محیط­های نمکی براساس مطالعه نمونه استخوان­های مردان نمکی معدن چهر آباد زنجان
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :bistoonalizadeh[at]yahoo.com
نام دانشجو : شیرازی، مرجان
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-حفظ و مرمت جعبه‌ی چوبی نقاشی‌شده‌ی قاجاری
عنوان پایان نامه ارشد : سالیابی مسجد قرمز بناب به روش درخت گاهشناسی (دندروکرونولوژی)
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام دانشجو: سلطانی، جاوید
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-حفظ و مرمت یک قطعه کاغذی با خط نستعلیق بر روی تکیه گاه مقوایی متعلق به یک مجموعه شخصی در آران و بیدگل
 عنوان پایان نامه ارشد : بررسی و تحلیل ژئوماتیک استقرارهای اسلامی شهر ستان بستان آباد واقع در آذربایجان شرقی
حوزه فعالیت: GIS ، تحلیل های آماری ، مرمت تزیینات وابسته به معماری
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : javid.soltani.archaeom[at]gmail.com
نام دانشجو : رنجبر، محمد باقر
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه :
عنوان پایان نامه ارشد :

حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام دانشجو : جعفری، سمیرا
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-حفاظت و مرمت سه نمونه سفال نخودی شهر سوخته
عنوان پایان نامه ارشد : باستان­ سنجی فنآوری سفالگری دوره آهن I-II (پیش اورارتویی) ناحیه آزغان منطقه قره داغ آذربایجان
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : samiraa_jafarii[at]yahoo.com
نام دانشجو : ایرانی، حمید
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-حفاظت و مرمت بخشی از کتیبه سنگ بسم الله موزه آذربایجان تبریز
عنوان پایان نامه ارشد : بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان: بر مبنای تحلیل­ های باستان­ سنجی
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : h.irani1990[at]gmail.com
نام دانشجو : افشاری نژاد، حکیمه
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : کارشناس مرمت آثار تاریخی-حفظ و مرمت 3 ظرف کلریتی متعلق به حوزه تمدنی هلیل رود(جیرفت)
عنوان پایان نامه ارشد : باستان سنجی کانی شناختی سفال های کورا-ارسی محوطه باستانی کهنه شَهَر چالدران، آذربایجان غربی
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : Afsharinezhadhakime[at]yahoo.com 
 
ورودی مهر 93
نام دانشجو : نقیبی،  سپیده    
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-مطالعه و مرمت یک نمونه آیکون متعلق به موزه ارومیه
عنوان پایان نامه ارشد : مطالعه باستان سنجی رنگهای به کار رفته در پنج نسخه خطی متعلق به دوره صفوی
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : Sepide_nghb[at]yahoo.com
نام دانشجو : محتشم، زینب
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-حفاظت و مرمت دو نمونه سفال منقوش مکشوفه از تپه‌ی پیش از تاریخ شقا (فارس) متعلق به گنجینه‌ی تخت جمشید
عنوان پایان نامه ارشد : اصالت­ سنجی تعدادی از مسکوکات نقره منصوب به عصر هخامنشی بر مبنای مطالعات فلز باستان ­سنجی
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : Bahar.mohtasham[at]gmail.com
نام دانشجو : قاینی، زهرا
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه :
عنوان پایان نامه ارشد : مطالعه امکان تعیین اصالت نسخ خطی منسوب به دوره صفویه با روش­های آنالیز حرارتی
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : Zoher70gh70[at]gmail.com
نام دانشجو : صدقی، یاسین
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه :  مرمت آثار تاریخی-حفاظت و مرمت ظروف سفالی منطقه کشیک نیکشهر بلوچستان
عنوان پایان نامه ارشد : باستان کانی نگاری سفالینه های فرهنگ علی آباد  جهت تببین روابط فرهنگی جنوب شرق ایران
حوزه فعالیت: باستان سنجی مصنوعات سفالی- باستان سنجی مصنوعات سنگی و سنگ های تزیینی و جواهرات- مرمت در زمینه آثار سفالی، سنگ، فلز،
تزیینات دیواری- حفاظت در کاوش و نمونه برداری باستان سنجی- معماری اسلامی
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : Sedghi.yassin[at]yahoo.com
نام دانشجو : سلیمانی، زهرا
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه :
عنوان پایان نامه ارشد : شیوه­های نقشه­برداری و تحلیل سه بعدی فضائی پراکنش قبور عصر آهن قره داغ شمالی و مرکزی
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :  Zahra.soleymani125[at]gmail.com
نام دانشجو : زارعی،لیلا          
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-تبریز فن شناسی و آسیب شناسی یک نمونه قرآن طوماری کاغذی متعلق به مسجد حاج رحیم و مرمت بخشی از آن
عنوان پایان نامه ارشد :
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : leilazarei97[at]yahoo.com
نام دانشجو : راستینه، ام البنین
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه :
عنوان پایان نامه ارشد : مطالعه باستان­سنجی رنگ سفالینه­های دوره مفرغ پایانی شرقی دریاچه ارومیه؛ بر مبنای نمونه­های موردی کول تپه عجب شیر
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :  Rastineh.o[at]gmail.com
نام دانشجو : بیک مداح، حسین
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-حفاظت و مرمت سه نمونه سفال نخودی شهر سوخته
عنوان پایان نامه ارشد : باستان­سنجی مصنوعات مرمری ادوار دوم و سوم شهر سوخته
حوزه فعالیت: باستان سنجی مصنوعات سنگی و سفالین، گوهر باستان شناسی، منشایابی مواد معدنی، بررسی باستان شناسی و نمونه برداری باستان سنجی،
حفاظت در کاوش ، حفاظت و مدیریت در بناهای تاریخی.
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :  Hossein_beykmaddah[at]yahoo.com
نام دانشجو : امیری باغبادرانی، علیرضا
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-مطالعه ی فنی ، آسیب شناسی و حفظ و مرمت قاب آینه ی خاتم کاری شده ی متعلق به دوره قاجار
عنوان پایان نامه ارشد :
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
 
 
 
ورودی مهر 94
نام دانشجو : قربانی، نگار
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-مطالعه فن شناسی، مرمت و حفاظت پایه شمعدان برنجی دوره سلجوقی متعلق به موزه آذربایجان
عنوان پایان نامه ارشد : متالوگرافی و ریزساختارشناسی فلزات تاریخی، شناسایی کانی های فلزی باستانی در منطقه آدربایجان و قفقاز
حوزه فعالیت:

ایمیل: ghorbany1984[a]gmail.com     negar.ghorbabi[a]tabriziau.ac.ir

دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
 
نام دانشجو : دیبازر محمدی، وحیده
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی-حفاظت و مرمت یک بیرق ترمه منسوب به دوره‌ی قاجار متعلق به تکیه ی اوچدکان اردبیل
عنوان پایان نامه ارشد : باستان­ سنجی و منشأیابی ابسیدین­ های دوره مس و سنگ و مفرغ محوطه کول تپه هادی شهر با استفاده از روش
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : v.dibazar[a]gmail.com
 


ورودی مهر 95
نام دانشجو : نجفی، الهه
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه :
عنوان پایان نامه ارشد :
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :
 
نام دانشجو : طینتی، تینا
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی- حفاظت و مرمت بخشی از آرایه‌ی لایه‌چینی و طلاکاری در طبقه ششم عمارت عالی‌قاپوی اصفهان
عنوان پایان نامه ارشد :
حوزه فعالیت: قوم باستان شناسی- دین باستان شناسی
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : tinaaatinati[at]gmail.com
 
نام دانشجو : صحتی، فاطمه
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی- حفاظت و مرمت دیوارنگاره ای در ازاره بخش جنوبی طبقه ششم عمارت عالی قاپوی اصفهان
عنوان پایان نامه ارشد :
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :f.sehati[at]tabriziau.ac.ir
 
نام دانشجو : شهرسبزی، شاهرخ
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : هنر های تجسمی-بررسی هنر محیطی با استفاده از اشیاء بازیافتنی ( اسامبلاژ)
عنوان پایان نامه ارشد :
حوزه فعالیت:

دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/ ایمیل: shahrokhshahrsabz[at]yahoo.com
 
نام دانشجو : رحمانی کرکوندی، پریسا
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت بناهای تاریخی- طرح پلان مدیریت محوطه باغ دلگشا
 عنوان پایان نامه ارشد :
حوزه فعالیت: باستان شناسی، سالیابی اشیا و بناهای تاریخی، اصالت سنجی و جعل
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : Parisa.rahmanii[at]yahoo.com
 
نام دانشجو : جهاندیده، فریده
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : هنرهای تجسمی-بررسی تاثیر انجام فعالیتهای هنری بر روی حافظه و یادگیری
عنوان پایان نامه ارشد :
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : Fjahandide87[at]gmail.com
 
 
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علومنام دانشجو : جلوداریان، بهروز

مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : کارشناسی مرمت آثار تاریخی- استفاده از روش تصویربرداری واریختگی بازتابشی (RTI) در حفاظت از چهار شیء کلریتی حوزه فرهنگی
هلیل رود، جیرفت؛ موجود در موزه آذربایجان
 عنوان پایان نامه ارشد :
حوزه فعالیت: روش های نوین تصویربرداری از آثار هنری-روش های تصویربرداری غیرتخریبی اموال فرهنگی-اصالت سنجی و جعل-گرافیک رایانه و کاربردهای آن در میراث فرهنگی
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : jelodarian.b[at]gmail.com
 
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علومنام دانشجو : بهره­ مندی، رعنا

مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : مرمت آثار تاریخی- حفظ و مرمت یک جلد کتاب چاپ سنگی و سه جزوه خطی متعلق به مجموعه شخصی.
عنوان پایان نامه ارشد :
حوزه فعالیت: باستان شناسی و سفال
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : joostinian2020[at]yahoo.com
 
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علومنام دانشجو : امینی، بنفشه

مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : گرافیک محیطی- طراحی سه بعدی دکوراسیون و فضای داخلی فروشگاه عرضه ی ماهی های آکواریومی.
عنوان پایان نامه ارشد :
حوزه فعالیت:
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : banafsheh.amini[at]gmail.com
 
نام دانشجو : احمدزاده خجسته، راضیه
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علوم
مدرک کارشناسی و عنوان پایان نامه : موزه داری- بررسی ویژگی های باغ  موزه گیاه شناسی (بررسی امکان سنجی تبدیل باغ گلهای اصفهان به باغ موزه گیاه شناسی)
عنوان پایان نامه ارشد :
حوزه فعالیت: موزه، اشیا و بناهای تاریخی، گردشگری
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل :

 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.