دانشکده حفاظت آثار فرهنگی - مسعود باقرزاده کثیری

نام استاد مسعود باقرزاده کثیری
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی شیمی، مهندسی فرایند
محل تحصیل دانشگاه مولوز، فرانسه
تلفن 04135297142
تاریخ بروزرسانی 1395/09/04
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


دکتر مسعود باقرزاده کثیری دانش آموخته ی رشته مهندسی فرآیندهای شیمیای از دانشگاه مولوز فرانسه می باشد که پس از فراغت از تحصیل و بازگشت به زادگاه خویش، فعالیت های آموزشی-پژوهشی خود را بعنوان هیات علمی تمام وقت در دانشگاه هنر اسلامی تبریز آغاز نمود. وی بعنوان دبیر کارگروه تدوین رئوس برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد باستانسنجی، در تدوین و اجرای این دوره ی آموزشی، و نیز تجهیز آزمایشگاههای مورد نیاز برای اجرای موفق آن، که برای اولین بار در ایران، از سال 1391 به مرحله ی اجرا درآمد نقش عمده ای ایفاء نمود. روش های تجزیه دستگاهی مواد آلی تشکیل دهنده ی آثار باستانی نظیر استخوان، کاغذ و چرم، و مواد رنگی بکار رفته در ساخت و یا تزئین چنین آثار تاریخی، در کنار روش های طراحی آزمایش و تجزیه و تحلیل داده های عددی حاصل از این آزمایش ها از رئوس علایق و فعالیت های علمی-پژوهشی دکتر کثیری، در قالب عضو گروه باستان سنجی دانشکده هنرهای کاربردی، می باشد. ایشان، همچنین، با گذراندن یک دوره ی تحقیقاتی کوتاه مدت 3 ماهه در اِکول پلی تکنیک مونترال در تابستان سال 93، با آخرین دستاوردها و پیشرفت های علمی و فنی در این زمینه آشنا شدند.

سوابق تحصیلی


درجه مدرک تحصیلی رشته تخصصی نام دانشگاه و یا موسسه اخذ مدرک زمان اخذ مدرک
دکتری تخصصی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

مهندسی فرآیند

شیمی کاربردی

شیمی کاربردی

دانشگاه مولوز - فرانسه

دانشگاه تبریز - ایران

دانشگاه تبریز - ایران

1388

1382

1378

 

عنوان رساله دکتری

Contribution a l'etude de la degradation des colorants organiques par le procede d'oxydation avancee "UV/Fe-ZSM5/H2O2"

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه حذف ماده رنگزای مونو آزو اسید قرمز 14 موجود در آبهای آلوده بروش انعقاد الکتریکی

سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


تاریخ نام نشریه عنوان مقاله ردیف
1395 علوم و فناوری رنگ مطالعه ساخت لعاب زرین فام بر اساس اولین فرمول کتاب» جواهرنامه نظامی « 1
1394 پژوهه ی باستان سنجی شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن) 2
1394 مطالعات باستان شناسی آنالیز ایزوتوپهای پایدار استرانسیوم و عناصر کمیاب Sr و Ba اسکلت های گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز

3

1394 علوم و فناوری رنگ شناسایی رنگدانه ی لاجورد در نگاره های ایرانی با استفاده از روشهای نشر اشعه ی ایکس القائی پروتون (PIXE) و میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM)

4

2015

Prog. Color Colorants Coat

Exploring and exploiting plants extracts as the natural dyes/antimicrobials in textiles processing

5

2014

Prog. Color Colorants Coat

Photo-oxidative Stability of a Series of Red Acrylic Paints

6

2013

Environmental Chemistry Letters

Exploiting natural dyes/antimicrobials in green treatments of textiles

7

2012

International Journal of Industrial Chemistry

Decolorization of organic dye solution by ozonation;

Optimization with response surface methodology

8

2012

Journal of Environmental Management

Influence of dyeing auxiliaries on AB74 dye degradation by UV/H2O2 process

9

2012

Environmental Technology

Removal of organic dyes by UV/H2O2 process: Modelling and optimization

10

2012

Environmental Technology

Application of response surface methodology in the optimization of photocatalytic removal of environmental pollutants using nanocatalysts

11

2011

Desalination

Photooxidative decolorization of two organic dyes with different chemical structures by UV/H2O2 process: Experimental design

12

2011

Clean – Soil, Air, Water

Modeling of Biological Water and Wastewater Treatment Processes Using Artificial Neural Network

13

2011

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical

Artificial neural networks modeling of contaminated water treatment processes by homogeneous and heterogeneous nanocatalysis

14

2011

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical

Photocatalytic degradation of organic dyes in the presence of nanostructured titanium dioxide: Influence of the chemical structure of dyes

15
2009 Water Science and Technology

Investigation of the solution initial pH effects on the performance of UV/Fe-ZSM5/H2O2 process

16

2009 Environmental Technology

Mineralization of Acid Red 14 Azo Dye by UV/Fe-ZSM5/H2O2 Process

17

2008

Journal of Advanced Oxidation Technologies

Application of Response Surface Methodology to Optimize C.I. Acid Orange7 azo dye Mineralization by UV/H2O2 Process

18
2008

Environmental Science and Technology

Modeling and optimization of heterogeneous photo-Fenton process with Response Surface Methodology and Artificial Neural Networks

19
2008 Applied Catalysis B, Environmental Degradation of C.I. Acid Blue 74 using Fe-ZSM5 catalyst as a heterogeneous photo-Fenton catalyst 20

2008

Dyes and Pigments

Prediction of an azo dye solution decolorization performance by UV/H2O2 process using artificial neural networks

21

2008 Chemical Engineering and Processing Journal Optimization of C.I. Acid Red 14 azo dye removal by electrocoagulation batch process with response surface methodology 22
2004 Journal of Hazardous Materials Decolorization of Dye Solution Containing Acid Red 14 by Electrocoagulation with a comparative Investigation of Different Electrode Connections 23
 
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین المللی
تاریخ نام کنگره و محل برگزاری عنوان ردیف
2-1 شهریور 1395 نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران (1IACS)
دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
شناسایی رنگ­های به­کار رفته در متون نسخ خطی تاریخی با استفاده از روش های آنالیز دستگاهی 1
2-1 شهریور 1395 نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران (1IACS)
دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
بهینه سازی استخراج  مواد رنگزای موجود در گیاهان به روش فراصوت (UAE) 2
اسفند 1393 یازدهمین همایش ملی حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی-فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری، ایران - تبریز مواد تشکیل دهنده لایه رنگ در نگارگری و معرفی اکستندر یا ماده حجم دهنده به عنوان عامل بیماری لاجورد 3
اردیبهشت 91 و 92 کاربرد تحلیل های علمی در باستان سنجی و مرمت میراث فرهنگی، ایران - تبریز نشر اشعه ی ایکس القائی پروتن (PIXE) روشی غیر تخریبی برای تجزیه و تحلیل مواد در باستان سنجی 4
May 2013 1st international conference on biodeteroration of historical and cultural heritage, Tehran Bio-deterioration in Archaelogical bones 5
October 29-30, 2013 6th Iranian national seminar of chemistry and the environment, Tabriz, Iran Color removal from tanning wastewater by ozonation 6
October 29-30, 2013 6th Iranian national seminar of chemistry and the environment, Tabriz, Iran Investigation of iron removal from textile dye-bath to enhance the dyed fibers properties

7

October 29-30, 2013 6th Iranian national seminar of chemistry and the environment, Tabriz, Iran Eco-friendly dyeing process of wool fibers using natural dye extracted from yew wood waste
 

8

July
10-13, 2012
2nd international conference of Chemistry for cultural heritage, Istanbul, TURKEY Identification and pathology of Lapis lazuli pigment in illustrated books by PIXE

9

December 6-8, 2011 GPE -3rd International Congress on Green Process Engineering,
Kuala-Lumpur, MALAYSIA
Photooxidative Treatment of C.I. Basic Blue 3 Solution by UV/H2O2 Process: Optimization and Modeling

10

November 9-10,
2011
3rd Iranian Biennial Seminar of Chemometrics, University of Tabriz, Faculty of Chemistry, Tabriz, IRAN Modeling of Wastewater Treatment Processes by Artificial Intelligence

11

November 9-10,
2011
3rd Iranian Biennial Seminar of Chemometrics, University of Tabriz, Faculty of Chemistry, Tabriz, IRAN Modeling and Optimization of UV/H2O2 treatment Process by Response Surface Methodology

12

November 9-10,
2011
3rd Iranian Biennial Seminar of Chemometrics, University of Tabriz, Faculty of Chemistry, Tabriz, IRAN Central Composite Design in the Treatment Processes of Water and Wastewater

13

September 27-29, 2010 2nd International Symposium on Green Chemistry for Environment and Health, Mykonos island, GRECCE Photooxidative treatment of C. I. Basic Blue 3 solution by UV/H2O2 process: optimization and modeling

14

November 10-12, 2009 First International Conference on “Advances in Wastewater Treatment and Reuse”
Tehran, IRAN
Destruction of Acid Red 14 Azo Dye Using Heterogeneous Photo-Fenton Process “UV/Clay/H2O2

15

October 26-28, 2009 8ème Congrès Intrnational du GRUTTEE - Ressources en eau: Quels outils scientifiques pour une gestion durable de leur qualité?
Nancy, FRANCE
Etude de la décoloration de cinq colorants synthétiques par le procédé UV/H2O2

16

September 7-12, 2008                     IWA World Water Congress, Vienna, Austria Prediction of an azo dye degradation by heterogeneous photo-Fenton process using artificial neural network 17
May 22-23, 2008 SFC grand-est.5,
Nancy, France
Etude de l’effet d’épaisseur du film irradié sur la cinétique de la réaction de décoloration d’un colorant azoïque par le procédé UV/H2O2

18

October 29-31, 2007 7ème Congrès International du GRUTTEE - Suivi et Devenir des Contaminants dans l’Environnement,
Pau, FRANCE
Dégradation photocatalytique d’un colorant azoïque en utilisant le zéolite Fe-ZSM5: Procédé photo-Fenton hétérogène 19
September 24-26, 2007 13th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil
Niagara Falls, NY, USA
The use of Fe-ZSM5 zeolite as a heterogeneous Fenton–type catalyst in photo-assisted degradation of an indigoid dye 20
August     5-10, 2007 41st IUPAC Congress, Chemistry Protecting Health, Natural Environment and Cultural Heritage,
 Torino, ITALY
Modeling of azo dye C.I. Acid Orange II degradation by UV/H2O2 process with Response Surface Methodology 21
آبان ماه 1384 دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعه حذف ماده رنگزاي مونو آزو اسيد قرمز١٤ از آبهاي آلوده بروش انعقاد الكتريكي و بررسی کارآیی آرایش بندی های مختلف الکترودها 22
مهر ماه
1384
سومین سمینار شیمی و محیط زیست ایران- دانشگاه کردستان Application of Electrochemical Method to Decrease Environment Pollutants 23
آبان ماه 1381 هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران- دانشگاه تهران بررسي عوامل مؤثر در تصفيه پذيري فاضلاب واحد صنعتي توليد كننده سموم اورگانوفسفره طي فرآيندهاي فنتون و انعقادشيميايي 24
 
کتب تالیفی و ترجمه شده
سال انتشار ناشر عنوان کتاب
1395 دانشگاه هنر اسلامی تبریز کاربردهای شیمی تجزیه در علوم باستان شناختی (ترجمه)
1393 دانشگاه هنر اسلامی تبریز روش های تجزیه مواد در مرمت و حفاظت آثار تاریخی (ترجمه)
2012 Springer Netherlands
(ISBN: 978-94-007-6835-2)
Exploiting natural dyes/antimicrobials in green treatments of textiles
2011 NOVA Scientific Publishers, Inc. USA
(ISBN: 978-1-61761-553-5)
Artificial Neural Networks
2011 Edition Universitaires Européennes GERMANY
(ISBN: 978-613-1-59506-6)
Traitement des Eaux Usées Colorées; Procédé Photo-Fenton Hétérogène
2010 NOVA Scientific Publishers, Inc. USA
(ISBN: 978-1-61122-781-9)
Artificial Neural Network Modeling of Water and Wastewater Treatment Processes

تشویق ها


عنوان اهدا کننده کشور
آموزشگر برتر دانشکده هنرهای کاربردی

پژوهشگر برتر استان در سال 1391

پژوهشگر برتر دانشگاه هنر اسلامی تبریز در گروه علوم پایه (سال 1390)

پژوهشگر برتر دانشکده هنرهای کاربردی (سال 1389)

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

استانداری استان آذربایجان شرقی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

ایران

ایران

ایران

 

ایران

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


نام انجمن یا موسسه کشور مدت عضویت
انجمن مهندسی فرآیند فرانسه فرانسه از سال 2007

برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


عنوان پست سازماني شهر یا محل فعالیت تاریخ نام دانشگاه و يا موسسه محل خدمت
از               تا               
رئیس دانشکده هنرهای کاربردی

مدیر گروه مرمت آثار تاریخی

معاون دانشکده هنرهای اسلامی

تبریز

تبریز

تبریز

بهمن 93

مهر 90

شهریور 89

اکنون

تیر 93

شهریور 90

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

سایر


مدرک اخذ شده محل برگزاری نام دوره
گواهی شرکت در دوره Serfa-Mulhouse Sécurité dans l’Industrie Chimique
Maitriser la Réaction Chimique
گواهی شرکت در دوره IUT-Mulhouse French as Foreign Language (FFL)
------- ENSCP-Paris Les réacteurs photocatalytiques
(conception, performances et applications)
------- ENSCMu Mulhouse
FRANCE
دوره های تئوری و عملی کار با دستگاههای اندازه گیری و آنالیز:
- TOC-analyzer (Shimadzu TOC-V Series)
- Spectrophotometer UV/VIS (JASCO V-530)
- FT-IR spectrometer
- TN-analyzer (Shimadzu TOC-V Series)
- Differential Thermal Analysis (DTA), STOE STADI-P
- X-ray Diffraction (XRD), SETARAM Labsys
- Scanning Electron Microscopy (SEM), Philips XL30
- X-ray Fluorescence (XRF), Philips MagiX
 
تعداد عنوان
2 مورد مشاوره پایاننامه دکتری
10 مورد راهنمایی پایاننامه کارشناسی ارشد
4 مورد مشاوره پایاننامه کارشناسی ارشد
4 مورد راهنمایی پروژه نهایی کارشناسی
 

عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


عنوان تحقیق محل تامین اعتبار
مطالعه پایداری نوری رنگهای اکریلیک قرمز در مقابل تابش نور ماوراء بنفش

بررسی تصفیه آبهای آلوده به مواد رنگزای مورد استفاده در صنعت فرش با استفاده از فرآیند اکسایش پیشرفته UV/H2O2

بررسی آلودگی دمایی پساب کارخانه Roche Vitamin بر روی رودخانه راین

مکانیابی محل دفع پسماندهای ویژه در استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل 

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

DSM Nutrition FRANCE

سازمان حفاظت محیط زیست ایران

همکاری با تحریریه مجلات علمی


مدیر مسئول و جانشین سردبیر نشریه علمی-پژوهشی "پژوهه باستان سنجی"

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.