دانشکده حفاظت آثار فرهنگی - مهدی کاظم پور

نام استاد مهدی کاظم پور
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی باستان شناسی
محل تحصیل
تلفن 04135421736
تاریخ بروزرسانی 1401/08/24
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


عضو هیات علمی دانشکده حفاظت آثار فرهنگی
مرتبه علمی: دانشیار.
مدیرامور دانشجویان دانشگاه و دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه

مدیراجرایی نشریه هنرهای صناعی اسلامی

سوابق تحصیلی


مقطع تحصيلي رشتـه معدل دانشگاه محل تحصيل كشورمحل­ تحصيل تاريخ ­شروع تاريخ پايان
كارشناسي ارشد باستان شناسی 87/17 دانشگاه تهران ایران 1388 1390
دكتري باستان شناسی دوره اسلامی 31/19 محقق اردبیلی ایران 1390 1394

سوابق تدریس


رديف نام­ دانشگاه­ يا مؤسسه­
آموزشي وپژوهشي
عنوان­ درس­هاي تدريس ­­ تاريـخ
شروع پايان
1 دانشگاه محقق اردبیلی طراحی و ترسیم مدارک، هنر و تمدن اسلامی، روش تحقیق 1391 1395
2 دانشگاه هنر اسلامی تبریز رمز و نماد در هنرهای اسلامی، فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی، هنر و تمدن اسلامی، روش تحقیق 1395 ادامه دارد
 

زمینه های پژوهشی


عنوان
هنر و تمدن اسلامی
فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی
 نماد و نشانه شناسی هنرهای اسلامی

خلاصه مقالات


رديف عنوان ­پژوهش­ نام­ دانشگاه­ يا مؤسسه­
آموزشي و پژوهشي
نام مجله تاریخ 
1 تالیف کتاب نماد شیعی بناهای اسلامی ایران   انتشارات شمیسا 1395
2 تالیف کتاب معماری و شهرسازی در سفرنامه ناصرخسرو   انتشارات شمیسا 1395
3 تالیف کتاب باستان شناسی دوران پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی شهر اهر   انتشارات نشر و ترجمه حسنلو 1392
4 تالیف کتاب تبیین فرهنگ هزاره دوم ق.م شمال غرب ایران   انتشارات سمیرا 1392
5 تالیف کتاب اهر از حجر تا قجر   انتشارات سمیرا و میراث کتاب 1394
6 تحلیل ساختاری گورهای کلان سنگی شمالغرب ایران براساس کاوش باستان شناسی محوطه زردخانه اهر   مطالعات باستان شناسی دانشگاه تهران 1392
7 تحلیل کالبدی چهره شهر اهر در اوایل اسلام (قرن اول تا چهارم هجری)   مطالعات باستان شناسی دانشگاه تهران 1393
8 زردخانه محوطه ای مربوط به عصر آهن در آذربایجان شرقی همایش بین المللی باستان شناسان جوان   5 تا 7 آبان ماه 1392
9 کاروانسرای آق مسجد اهر همایش بین المللی هنر اسلامی دانشگاه بیرجند   1389
10 بررسی محوطه زردخانه در آذربایجان شرقی دوازدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی کشور   1392
11 تبیین فرهنگ هزاره دوم شرق دریاچه ارومیه اولین همایش ملی باستان شناسی ایران   1392
12 بررسی خانه های دوره قاجار ابرکوه اولین همایش ملی باستان شناسی ایران   1392
13 نمادشناسی قزلباش ها در نگارگری دوره صفویه کنگره ملی قزلباشان ایران و آناطولی   1395
14 تعیین کاربری و گاهنگاری ظرف سنگی موزه اهر   پژوهش های باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران 1392
15 اسناد و مدارک قوم باستان شناسی جهت تعیین کاربری بنایی در آذربایجان شرقی   انسان شناسی و فرهنگ 1389
16 تعیین کاربری و گاهنگاری مجدد گنبد جبلیه کرمان   پژوهش های باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران 1395
17 اهر الگویی موفق از تعامل سازنده در توسعه فضاهای شهری   مجموعه مقالات کریمان 1393
18 بررسی تطبیقی متون و اسناد تاریخی جهت تبیین راه های مواصلاتی و بازرگانی خراسان بزرگ از قرن سوم تا هفتم هجری   مجموعه مقالات بزرگداشت خادمی ندوشن 1395
19 بررسی تطبیقی متون و اسناد تاریخی برای تبیین ساختار معماری و شهرسازی اسلامی ایران نمونه موردی سفرنامه ناصر خسرو   مجله باستان شناخت 1394
20 مطالعه تطبیقی نقوش نمادین شیعی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با مسجد جامع یزد   مقالات علمی-پژوهشی 1396
21 Study of Iron Age ceramics at Khnagah Gilavan Cemetery, North-West Iran   مجله بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران 2014
22 Excavation at Kull Tepe (Hadishahr), North-West Iran, 2010, First preliminary report   ANES 2014
23 The petroglyphsof Dowzdaghi, Northwestern Iran   Documenta Praehistorica 2011
24 New Kurgan Burials at Zardkhaneh, and Reassessment chronology of late prehistory of NW iran   9th Icaane 2014
25 Newly discovered Bronze to Iron age Megalithic Graves from Iranian Azerbaijan, NW Iran   8th international congress on the archaeology of the ancient near east 2012
26 the petrogliphs of Ghermez Kamar north-west iran   roc art research 2011

فعالیت های پژوهشی سال 1397
عنوان همایش مقالات علمی/پژوهشی نشریه عنوان مقاله ردیف
  علمی - پژوهشی فرهنگی معماری و شهرسازی اسلامی تحلیل تاثیر اعتقادات عرفان و تصوف بر مضامین و تزیینات کتیبه های مسجد کبود تبریز 1
  علمی - پژوهشی مطالعات باستان شناسی بازیابی تزئینات معماری دوره تیموریان در نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد 2
  علمی - پژوهشی هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی مطالعه نمادشناسی نقوش سنگ مزارات اسلامی موزه اهر 3
  علمی - پژوهشی گلجام مطالعه ابزارلات ورنی بافی روستایی آذربایجان در دوره صفویه براساس مطالعه موردی،
نقوش سنگ مزارات گورستان آس کلیبر
4
  علمی - پژوهشی Journal of the Society of Iranian Archaeologisit A Fortress and New Kurgan Burials at Zardkhaneh Ahar: Reassessment of the Chronology of the Late Prehistory of NorthWest Iran 5
اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران همایش   نقش بازیافت چوب در تولید آثار کاربردی با رویکرد حفظ محیط زیست 6
اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران همایش   رابطه هنر با فضای سبز و تاثیر آن بر روحیه انسان نمونه موردی نگارگری مکتب هرات 7
نخستین کنفرانس ملی اسباب بازی و سرگرمی ایرانی همایش   اسباب بازی های بوم ساخت 8
اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن همایش   عوامل بصری تاثیرگذار بر زیبایی تنگ بری های عالی قاپو اصفهان 9
اولین همایش ملی فرش و نیازهای معاصر همایش   شواهد نویافته از پیشینه ورنی بافی در منطقه ارسباران آذربایجان شرقی 10
همایش علمی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ علوم و اسناد همایش   بررسی انواع پوشش سر مردان در نگارگری های مکتب هرات 11
همایش علمی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ علوم و اسناد همایش   بررسی تاثیرات سفال دوره سونگ بر سفال دوره سلجوقی 12
Ernst Hertzfeld Gesellschaft Graduate Meeting Occuring on July 5, 2018 همایش   The Study of Pire-Bakran Tombstone Plaster Altar(Ilkhanid Period) in Iran 13
 

فعالیت های پژوهشی سال های 1398 و 1399
عنوان همایش مقالات علمی/پژوهشی نشریه عنوان مقاله ردیف
  علمی - پژوهشی الهیات هنر حفاظت آئيني بر اساس مشاهدات، متون تاریخي و مضامين کتيبه های مسجد جامع عباسي اصفهان 1
  علمی - پژوهشی مطالعات باستان شناسی بازیابی تزئینات معماری دوره تیموریان در نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد 2
  علمی - پژوهشی مطالعات باستان شناسی مطالعه نقوش سنگ مزارات قرون هشتم تا یازدهم هجری موزه آذربایجان تبریز بر مبنای ابزارهای تحليلي رویكرد نشانه شناسي
3
  علمی- پژوهشی متن پژوهی ادبی نقد اسطوره ای داستان رستم و سهراب بر اساس نظریات نورتروپ فرای  4
The First International   Symposium on Epigraphic Studies in Turkish Islamic Art     C ompa rative S tudies T he Azerbaijan Museum G raves tones to Aha r Museum G raves tones 5
کنفرانس ملي دو ساالنه باستان شناسي و تاریخ هنر  ایران     مطالعه تطبيقي تذهيب قرآن در دوره تيموری با تذهيب قرآن در دوره صفوی 6
کنفرانس ملي دو ساالنه باستان شناسي و تاریخ هنر  ایران     بررسي تطبيقي نقوش قلم زني دوره سلجوقي با نقوش قلم زني دوره صفوی 7
فعالیت های پژوهشی 1400
ردیف عنوان مقاله نشریه سال چاپ رتبه نشریه
1 A Symbolic Analysis of the Islamic Period Gravestones
in the Ahar Museum
International Journal of Historical Archaeology 2020 Q1
2
 
مطالعه نقشمایه درفشهای موجود در شاهنامه شاه طهماسبی بر مبنای ابزارهای تحلیلی رویکرد نشانه شناسی
نگره 1400 ب
3 مطالعه و تحلیل، آجرکاری با نقشمایه هندسی بنای ملک زوزن خواف خراسان بزرگ 1400 ب
4 بازخوانی امكانات تصویرسازی حضرت مهدی موعود؟جع؟ براساس 1 تصویرسازی ائمه معصومین؟مهع؟ در هنر اسالمی ایران آدینه 1400 ب

تشویق ها


عنوان تاریخ اهدا کننده
دانشجوی برتر مقطع دکتری دانشگاه محقق اردبیلی ( رتبه اول ) 1393 دانشگاه محقق اردبیلی
عضو بنیاد ملی نخبگان    
دبیر برگزیده جشنواره نگاهی به گذشته - گامی به آینده    
رتبه اول نشریات جشنواره علمی حرکت وزارت علوم 1393  

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


برنامه درسی ترم جدید


روزهای هفته 10 - 8 12 - 10 14 - 13 16 - 14 18 - 16
شنبه حضور در دفتر مدیریت دانشجویی تدریس نهار و نماز جلسه شورای عمومی دانشکده فعالیت پژوهشی
یکشنبه حضور در دفتر مدیریت دانشجویی راهنمایی پایان نامه
(منحصرا اتاق هیات علمی)
نهار و نماز تدریس تدریس
دوشنبه حضور در دفتر مدیریت دانشجویی حضور در دفتر مدیریت دانشجویی نهار و نماز حضور در دفتر مدیریت دانشجویی  حضور در دفتر مدیریت دانشجویی
سه شنبه تدریس تدریس نهار و نماز حضور در دفتر هیات علمی حضور در دفتر هیات علمی
چهارشنبه تدریس حضور در دفتر هیات علمی نهار و نماز حضور در دفتر مدیریت دانشجویی حضور در دفتر مدیریت دانشجویی
پنجشنبه راهنمایی پایان نامه راهنمایی پایان نامه نهار و نماز فعالیت پژوهشی فعالیت پژوهشی

سوابق اجرایی


 

ردیف  عنوان پست سازمانی شهر یا محل فعالیت  تاریخ    نام دانشگاه یا موسسه محل خدمت
1 مدیر مسئول نشریه مطالعه باستان شناختی ( رتبه اول جشنواره حرکت) دانشگاه محقق اردبیلی 1391 تا 1394  
2 مدیر اجرایی نشریه هنرهای صناعی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1396 تاکنون  
3 مدیر مسئول نشریه باستان شناخت دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1391 تا 1394  
4 مدیر امور دانشجویی دانشگاه دانشگاه هنر اسلامی تبریز از سال 1396  
5 معاون مرکز کارآفرینی دانشگاه دانشگاه هنر اسلامی تبریز از سال 1396 تا 1397  
6 دبیر کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه  دانشگاه هنر اسلامی تبریز از سال 1398  
7 عضو کمیسیون دانشجویی استان آذربایجان شرقی تبریز از سال 1398 تا 1400  
8 عضو شورای نظارت بر خوابگاه های استان تبریز از سال 1398 تا 1400  

سایر


شرایط و قوانین راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد(مهدی کاظم پور)
نکات مهم
* مکان راهنمایی پایان نامه: مکان راهنمایی پایان نامه اتاق هیات علمی می باشد. 
*زمان راهنمایی پایان نامه: دو روز قبل از مراجعه حضوری، هماهنگی صورت پذیرد.
 

قبل از طرح موضوع، از ظرفیت استاد راهنما اطلاع کسب شود.
موضوع مرتبط با تاریخ هنر و نمادشناسی باشد
  جهت بحث در خصوص موضوع، حتما پروپوزال تکیمیل شده(بصورت پرینت شده) همراه دانشجو باشد.
  قبل از جلسه حضوری با استاد راهنما، تمامی موارد پروپوزال بصورت تایپ شده شده و پرینت شده نزد دانشجو باشد.
جلسه بررسی پروپوزال دو روز قبل بصورت تلفنی با استاد راهنما هماهنگی لازم صورت پذیرد. پذیرش دانشجو بدون وقت قبلی
 میسر نمی باشد.
  پروپوزال بصورت پرینت شده تحویل استاد راهنما بشود.
  مدت زمان لازم جهت مطالعه پروپوزال، 2 الی 4 روز می باشد.
 
  1.      

  قبل از نوشتن پایان نامه، حتما فصل بندی پایان نامه، با استاد راهنما هماهنگ شود.
مراجعه به استاد راهنما جهت راهنمایی، باید با وقت قبلی صورت پذیرد. 2 روز قبل از مراجعه بصورت تلفنی از استاد راهنما
وقت گرفته شود.
اصلاحات گفته شده توسط استاد راهنما انجام شود و سپس به استاد راهنما مراجعه شود.
تمامی مطالب پایان نامه بصورت تایپ شده و در قالب فرمت پایان نامه به استاد راهنما ارائه بشود.
  شیوه نامه نگارشی پایان نامه حتما از حوزه آموزشی و پژوهشی دانشگاه(جناب آقای حیدر نژاد) دریافت شود.
 گزارش سه ماهه پیشرفت کار، بصورت منظم به استاد راهنما ارائه شود.
 
یک ماه قبل از پیش دفاع، با استاد راهنما هماهنگی های لازم صورت پذیرد.
جهت اجازه پیش دفاع، ارائه پایان نامه، یک ماه قبل از پیش دفاع به استاد راهنما، الزامی است.
 جهت پیش دفاع ارائه پایان نامه بصورت پرینت شده آن هم در قالب یک پایان نامه نهایی الزامی می باشد.
  پاورپوینت جهت ارائه پیش دفاع، حتما باید توسط استاد راهنما تایید شود.
 جلسه بررسی پاورپوینت پیش دفاع، باید دو روز قبل از جلسه، بصورت تلفنی با استاد راهنما هماهنگی صورت پذیرد.
 
  1.  
یک ماه قبل از دفاع، پایان نامه کامل شده جهت مطالعه تحویل استاد داده شود
تمامی موارد اصلاحی جلسه پیش دفاع اعمال شده باشد
مدت زمان لازم جهت مطالعه پایان نامه توسط استاد راهنما، یک الی دو هفته می باشد
پاورپوینت جلسه دفاع یک هفته قبل از دفاع، به رویت استاد راهنما برسد
دو هفته قبل از دفاع پایان نامه پرینت شده، تحویل اساتید داور بشود
پایان نامه باید طبق شیوه نامه نگارشی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تنظیم شده باشد


 
 

 

عضویت در کمیته ها و شوراها


ردیف عضویت سطح
1 عضو کمیته کارآفرینی دانشگاهی
2 دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاهی
3 کمیسیون دانشجویی استانی
4 شورای نظارت بر خوابگاه ها استانی

پروژه های تحقیقاتی


ردیف عنوان طرح وضعیت طرح
1 نمادشناسی سنگ مزارات اسلامی آذربایجان مطالعه موردی سنگ مزارات موزه اهر تمام شده است
2 مستندنگاری ارسی خانه های تاریخی اردبیل تمام شده است
3 نمادشناسی سنگ مزارات اسلامی موجود در موزه آذربایجان تبریز تمام شده است
4 کاوش باستان شناسی محوطه آغچه ریش در حال انجام

همکاری با تحریریه مجلات علمی


 

مدیر اجرایی نشریه هنرهای صناعی اسلامی  

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.