اساتید

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
بهرام آجورلو
دانشیار
04135297170
باستان شناسی
دانشیار
04135297142
شیمی، مهندسی فرایند
مربی
041352977554
باستان سنجی
یاسر حمزوی
دانشیار
04135297169
مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی
استادیار
باستان شناسی
مهدی رازانی
دانشیار
041335419968
مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی
اکبر عابدی
دانشیار
04135297556
باستان شناسی
وحید عسکرپور
استادیار
04135297135
باستان شناسی
مهدی کاظم پور
دانشیار
04135421736
باستان شناسی
استادیار
مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی
استادیار
04135419968
مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی
دانیال هرندی
استادیار
مهندسي و علم مواد

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.