اساتید

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
بهرام آجورلو
دانشیار
04135297170
باستان شناسی
مربی
041352977554
باستان سنجی
یاسر حمزوی
دانشیار
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
استادیار
باستان شناسی
مهدی رازانی
دانشیار
041335419968
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
اکبر عابدی
دانشیار
04135297556
باستان شناسی
مهدی کاظم پور
دانشیار
04135421736
باستان شناسی
استادیار
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
دانشیار
04135419968
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
دانیال هرندی
استادیار
مهندسي و علم مواد

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.